Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

KJØPSBETINGELSER OG INFORMASJON RUNDT HANDEL

PRISER
Våre priser er å forstå eks mva, hentet vårt lager i Åsane, såfremt ikke annet er oppgitt. All eventuell frakt, emballasje og montering kommer i tillegg.
---
BETALING
Alle varer må betales ved henting, evt forskudd dersom kunde ikke henter selv.
Vi aksepterer norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene (Visa / Mastercard).


Offentlige innkjøpere og faste kunder kan innvilges kreditt etter nærmere avtale. Vi holder heller ikke av varer med mindre det er inngått tydelig avtale om kjøp, eller betalt inn håndpenger / forskudd.
På denne måten kan vi holde våre priser lave.
---
SPESIELLE VILKÅR VED BRUKTKJØP, NYE VARER, B-VARER OG KJØP FRA KONKURSBO
Brukte varer, B-varer, nye varer og varer fra konkursbo selges i utgangspunktet "as is", med de begrensninger dette medfører. Naturligvis skal en vare virke når handelen finner sted, med mindre noe annet er angitt i annonsen, men utover dette kan vi som regel ikke tilby noe fremtidig garanti. Dersom produsent tilbyr egen garanti, kan man naturligvis gå direkte på denne, men dette kan vi dessverre ikke håndtere gjennom vårt system.
Dersom man på en brukt gjenstand finner vesentlig avvik fra forventet tilstand, må reklamasjon skje umiddelbart etter mottak. Mangler kan ikke gjøres gjeldende i ettertid. Vi oppfordrer derfor til å sjekke/kontrollere kjøpt gjenstand så snart som mulig etter at handel har funnet sted, slik at evt reklamasjon kan avklares så hurtig som mulig.
Dersom man er nødt til å returnere nye varer skal emballasje være ubrutt, og produktet ikke være tatt i bruk. All retur må forhåndsgodkjennes, og returkostnader kan tilkomme. 
---
Faktisk belastet frakt, tur eller retur, vil i ikke bli refundert ved evt reklamasjon, med mindre uaktsomhet fra Bergen kontormøbler sin side kan påvises, eller man enes om annet. Vi kan heller ikke ta ansvar for noen form for følgeskader eller andre indirekte kostnader som evt avvik måtte påføre kjøper. Pakker sendt til Bergen kontormøbler AS i oppkrav vil under ingen omstendighet bli hentet.

---
Normalt er det ingen angrefrist hos oss, med mindre dette er avtalt på forhånd. Alle kjøpere oppfordres til å besiktige vare før handel skjer. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, kan vi sende vare, men dette utløser ingen angrerett, med mindre vare har vesentlig avvik ift oppgitte opplysninger. Dette gjelder også dersom en privatperson ønsker å handle hos oss.
---
Dersom man før kjøpet har særskilt avtalt andre betingelser, f.eks. åpent kjøp i en periode, angrefrist eller liknende gjelder naturligvis dette, vennligst påse at slike spesialavtaler blir påført ordre/faktura, så slipper vi diskusjoner i etterkant.
Kjøper oppfordres uansett alltid til å undersøke/besiktige varen før handel skjer, da man har begrenset reklamasjonsrett eller angremulighet i etterkant.
---
Dersom vi selger normal ny A-vare til en forbruker, vil vi tilby vanlige kjøpsrettigheter som garanti og reklamasjon iht kjøpsloven. Normal angrefrist dersom salget skjer utenfor fast utsalgssted.
Det gis 1 års garanti på nye A-varer til profesjonell kjøper. Dette dekker defekte deler, reparasjon eller erstatningsvare, men ikke arbeid / montering / kjøring.
 
KANSELLERING AV ORDRE
Dersom kunde avbestiller etter at ordre er lagt inn, og bekreftet fra vår side, vil vi kunne avkreve et avbestillingsgebyr i forhold til merarbeidet som er påført oss.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver ordre, selv om bekreftelse er gitt, da registrert tilstand og mengde ikke alltid samsvarer med hva som fysisk er på lager. Kjøper har ikke rett til noen erstatning i et slikt tilfelle, men vi vil selvsagt strekke oss for å finne alternativ erstatningsvare.
---
TRANSPORTSKADE PÅ VARER / RISIKO
Ved skade på varer kan aldri Bergen kontormøbler AS holdes ansvarlig for følgeskader eller problemer en evt mangel volder, kreditering kan aldri overstige fakturert beløp for varen. Risiko for varen går over på kunde straks varen har forlatt vårt lager, ved større handler oppfordres derfor kjøper til å tegne egen transportforsikring eller liknende.
---
SPESIELLE VILKÅR VED "PÅ ROT"-SALG.
Ved "på rot"-kjøp, hvor kunde henter / demonterer gjenstand selv i tredjeparts lokaler, vil all risiko ligge på kjøper i det øyeblikk han/hun er gitt mulighet til å overta / hente gjenstanden. Her har ikke Bergen kontormøbler alltid mulighet til å følge opp frister som settes av tredjepart, og det henstilles til kjøper om å vise særlig aktsomhet for å forvisse seg om at ikke gjenstanden skades eller forsvinner. Dette gjelder spesielt dersom kjøper ikke straks kan hente gjenstanden. I slike tilfeller vil passivitet være kjøpers hele og fulle ansvar, og vil ikke senere kunne lastes Bergen kontormøbler, uansett om oppgjør er foretatt og vare ikke lenger kan leveres. Det henstilles derfor til å lage klare avtaler med tredjepart, slik at misforståelser kan unngås. Bergen kontormøbler kan heller ikke lastes, dersom kjøper opplever praktiske problemer med uttak / atkomst, eller at produktet ikke lar seg demontere slik som man først har antatt. Slike problemer vil ikke være hevingsgrunn, og det henstilles om å gjøre undersøkelser rundt dette i forkant av handel. Vi vil gjøre vårt beste for å bidra til gode løsninger ved eventuelle problemer, men ved slike salg vil alltid kjøpers ansvar være større enn ved normale salg fra lager.
---
TVISTER
Ved alle kjøp godtas verneting / forliksrådsbehandling i Bergen kontormøbler AS sitt nærområde (Bergen).
---
ENDRING AV VILKÅR
Disse vilkår kan endres uten varsel.
---

Bergen, 19.01.2022